Terms & Conditions

Terms & Conditions

1. Om Astrid Wilson / About

Önskar du att komma i kontakt med oss, skicka ett mail till hello@astridwilson.com med ditt ärende och dina kontaktuppgifter så hör vi av oss inom kort.

Företaget har sitt säte i Borås. Företagets postadress är Stenbocksgatan 10, 506 34 Borås. Org.nummer 559172-1401

__

If you want to get in touch with us, send an email to hello@astridwilson.com with your current and your contact details so that we will hear from you shortly. The company is based in Borås.

The company’s mailing address is Stenbocksgatan 10, 506 34 Borås. Org No. 559172-1401

2. Beställning / Orders

När du slutfört din beställning skickas en orderbekräftelse till din e-postadress. I bekräftelsen finner du alla uppgifter om produkter, pris, fakturerings- och leveransadress.

Är något fel i orderbekräftelsen ber vi dig att så fort som möjligt kontakta oss via e-post till hello@astridwilson.com.

__

When you have completed your order, an order confirmation will be sent to your email address. In the confirmation you will find all information about products, price, billing and delivery address.

If there is anything wrong with the order confirmation, please contact us as soon as possible by email to hello@astridwilson.com.

3. Leverans / Delivery

Våra normala leveranstider är 3-5 arbetsdagar inom Sverige, och 4-12 arbetsdagar utanför Sverige beroende på vilket område du bor i.  Beställningar lagda på vardagar skickas dagen efter att du har lagt din beställning och beställningar lagda på helgdagar skickas efterföljande vardag.

Fraktkostnad tillkommer på alla orderar.

Om förseningar i leveransen skulle uppstå (utan att vi har meddelat dig om längre leveranstid) vänligen kontakta oss på e-postadress: hello@astridwilson.com.

__

Deliveries within Scandinavia takes 3-5 business days.
Outside Scandinavia delivery takes 4-12 business days.
And Orders placed on weekdays are sent the day after you place your order, and orders placed on holidays are sent the following business day.

Shipping costs are added to all orders.

If delays in delivery occur (without us notifying you of longer delivery time) please contact us at email address: hello@astridwilson.com.


4. Priser / Prices

Alla priser i butiken SEK anges inklusive 25% moms.

Vi reserverar oss för prisändringar orsakat av prisändring från leverantör, feltryck i prislistan samt felaktigheter i priser beroende på felaktig information och förbehåller oss rätten att justera priset.

__

All prices in the store are stated in SEK and all prices are inclusive of 25% VAT.

We reserve the right for price changes caused by supplier price changes, error prints in the price list and errors in prices due to incorrect information and reserve the right to adjust the price.

5. Ångerrätt / Returns

Vid köp av varor på webbplatsen har du som kund en lagstiftad 14 dagars ångerrätt som gäller från det att du har tagit emot en vara som du har beställt.

5.1 Vid nyttjande av din ångerrätt:
Du måste meddela att du ångrar dig via email. Meddelandet ska skickas till oss hello@astridwilson.com. I ditt meddelande ska ditt namn, din adress, e-postadress, ordernumret samt vilka varor som returneringen gäller framgå klart och tydligt. Du bör omedelbart och senast inom lagstiftad 14 dagar efter ångermeddelandet returnera produkterna till oss.

Om du vill utöva din ångerrätt står du för returfrakt och leverans samt skicket på produkterna vid retur, produkterna bör därför skickas välpaketerade och i ursprunglig förpackning. Varan ska skickas i retur inom 30 dagar räknat från det datum du meddelat Astrid Wilson AB att du vill utöva din ångerrätt.

På återbetalningsbeloppet förbehåller vi oss rätten att dra av en summa för returkostnaden vilket är samma som fraktkostnaden du betalade vid beställning. På återbetalningsbeloppet förbehåller vi oss också rätten att dra motsvarande värdeminskningen jämfört med varans ursprungliga värde vid använd eller skadad produkt.

Specialtillverkad produkt, som har skräddarsytts särskilt åt dig eller har en tydlig personlig prägel efter dina önskemål. För mer om den lagstiftade ångerrätten, se här.

When purchasing goods on the website, you as a customer have a statutory 14 day right of withdrawal according to Swedis law that applies from the time you have received an item that you have ordered.

5.1 When using your right of withdrawal:
You must email your return reason to us at hello@astridwilson.com. In your email, your name, address, e-mail address, order number and the products to which the return applies must be clear.
You should return the products to us immediately and at the latest within the statutory 14 days after the cancellation notice. If you want to exercise your right of withdrawal you are responsible for return shipping and delivery as well as the condition of the products upon return, the products should therefore be shipped well packaged and in original packaging. The item should be returned within 30 days from the date you notified Astrid Wilson that you wish to exercise your right of withdrawal.

On the refund amount, we reserve the right to deduct a sum for the return cost, which is the same as the shipping cost you paid when ordering. On the refund amount, we also reserve the right to deduct the corresponding reduction in value compared to the original value of the product when the product is used or damaged.

5.2 Custom made product, which has been specially tailored for you or has a clear personal touch to your wishes. For more on the statutory right of withdrawal, see here.

6. Reklamation och klagomål / Complaints

Vi besiktigar alla produkter innan dessa skickas till dig. Skulle produkten ändå vara skadad eller felexpedierad när den anländer åtar vi oss i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning att kostnadsfritt åtgärda felet.

Du måste alltid kontakta oss för ett godkännande innan du returnerar en defekt vara. Läs mer under punkt 5.1. 6.1 Hur går du tillväga vid reklamation?

Eventuella fel och defekt ska alltid reklameras till hello@astridwilson.com där du anger ditt namn, din adress, e-postadress, ordernummer och en beskrivning av felet.

Om vi inte lyckas åtgärda felet eller leverera en liknande produkt, återbetalar vi dig för den defekta produkten i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Vi står för returfrakt vid godkända reklamationer.

Vi förbehåller oss rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Vid reklamationer följer vi riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden, se arn.se.

We inspect all products before sending them to you. Should the product still be damaged or improperly dispatched when it arrives, we undertake, in accordance with applicable consumer protection legislation, to remedy the error free of charge. You must always contact us for approval before returning a defective item. Read more in section 5.1. 6.1 How do you go about complaining? Any errors and defects should always be reported to hello@astridwilson.com where you enter your name, address, email address, order number and a description of the error. If we fail to correct the error or deliver a similar product, we will reimburse you for the defective product in accordance with applicable consumer protection laws. We handle return shipping for approved complaints. We reserve the right to refuse a complaint if it turns out that the product is not in error in accordance with current consumer protection legislation. For complaints, we follow guidelines from the Swedish Public Complaints Board, see arn.se.

7. Ansvarsbegränsning 

Vi tar inget ansvar för indirekta skador som kan uppstå på grund av produkten.

Vi accepterar inget ansvar för förseningar/fel till följd av omständigheter utanför företagets rådande (Force Majeure). Dessa omständigheter kan exempelvis vara arbetskonflikt, eldsvåda, krig, myndighetsbeslut, förminskad eller utebliven leverans från leverantör.

Vidare tas inget ansvar för eventuella förändringar på produkter/produktegenskaper som ändrats av respektive leverantör och andra faktorer utanför vår kontroll.

8. Produktinformation / Product information

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel på denna webbplats samt slutförsäljning av produkter. Vi garanterar inte att bilderna återger produkternas exakta utseende då en viss färgskillnad kan förekomma beroende på bildskärm, fotokvalitet samt upplösning. Vi försöker alltid på bästa sätt att exponera produkterna så korrekt som möjligt.

/

We reserve the right for any printing errors on this site as well as final sales of products. We do not guarantee that the images reflect the exact appearance of the products as a certain color difference may occur depending on the monitor, photo quality and resolution. We always try our best to expose the products as accurately as possible.

9. Information om Cookies / Information about Cookies

Enligt lag om elektronisk information ska besökare på en webbplats i integritetssyfte få information om att cookies används. Informationen i cookien är möjlig att använda för att följa en användares surfande. Cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara på din dator för att ge tillgång till olika funktioner. Det går att ställa in sin webbläsare så att den automatiskt nekar cookies. Mer information kan man hitta på Post och telestyrelsens hemsida.

/According to the law on electronic information, visitors to a website for information purposes must receive information that cookies are used. The information in the cookie can be used to track a user’s browsing. Cookie is a small text file that the website you are visiting requests to be saved on your computer to provide access to various features. You can set your browser to automatically deny cookies. More information can be found on the Post and the National Telecom Agency’s website.

10. Personuppgifter / Personal data

Genom att handla hos Astrid Wilson accepterar du vår dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Vi värnar om din personliga integritet och samlar inte in fler uppgifter än

nödvändigt för att behandla din beställning. Vi säljer eller vidareger aldrig dina uppgifter till tredjepart utan rättslig grund.

Astrid Wilson är ansvarig för behandlingen av personuppgifter som du lämnat till oss som kund. Dina personuppgifter behandlas av oss för att kunna hantera din beställning samt i de tillfällen då du har önskat nyhetsbrev eller kampanjerbjudanden – för att kunna anpassa marknadsföringen åt dina individuella behov. Nedan information är en summering av hur vi i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) lagrar och behandlar dina uppgifter.

10.1 Vad är en personuppgift? En personuppgift är all information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person.

10.2 Vilka uppgifter lagrar vi? För att kunna hantera din beställning samt svara på frågor relaterat till din order (kundtjänst) lagrar vi ditt förnamn- och efternamn, adress, telefonnummer, e-postadress, ip-adress och köphistorik.

Dina uppgifter lagras så länge vi har en rättslig grund att behandla dina uppgifter, exempelvis för att fullfölja avtalet mellan oss eller för att efterleva en rättslig förpliktelse enligt exempelvis bokföringslagen.

10.3 Rättslig grund I samband med ett köp behandlas dina personuppgifter för att fullfölja avtalet med dig. Marknadsföring, kampanjer och liknande utskick sker efter samtycke från dig.

10.4 Vilka uppgifter delas och med vilket syfte? 10.4.1 Betalleverantör

Vid genomförande av köp, delas information med vår betalleverantör. Det som lagras är förnamn, efternamn, adress, e-postadress och telefonnummer. Väljer du att betala med faktura sparas även personnummer hos betalleverantören. Informationen sparas för att kunna genomföra köpet och för att skydda parterna mot bedrägeri. De betalleverantörer (betaltjänster) som vi använder oss av är: Klarna Checkout (faktura, delbetalning, direktbetalning, kortbetalning).

10.4.2 Fraktbolag För att kunna leverera dina beställningar och slutföra vårt avtal måste vi dela med specifik information med fraktbolaget. Det som delas med fraktbolaget är förnamn, efternamn samt adressuppgifter för leverans. E-postadress och/eller mobilnummer kan även komma att delas med fraktbolaget för avisering. Det fraktbolag vi samarbetar med är Postnord.

10.5 Rätten till tillgång Du har rätt att få utdrag av all information som finns om dig hos oss. Utdrag levereras elektroniskt i ett läsbart format.

10.6 Rätt till rättelse Du har rätt att be oss uppdatera felaktig information eller komplettera information som är bristfällig.

10.7 Rätten att bli glömd Du kan när som helst be att uppgifterna som avser dig raderas. Det finns få undantag till rätten till radering, som till exempel om det ska behållas för att vi måste uppfylla en rättslig förpliktelse (exempelvis enligt bokföringslagen).

10.8 Ansvarig för dataskydd Astrid Wilson är ansvarig för lagring och behandling av personuppgifter i webbutiken och ser till att reglerna efterföljs.

10.9 Så skyddar vi dina personuppgifter Vi använder oss av industristandarder som SSL/TLS och envägs hash-algoritmer för att lagra, behandla och kommunicera känslig information som exempelvis personuppgifter och lösenord på ett säkert sätt.

/

By trading with Astrid Wilson you agree to our data protection policy and our processing of your personal data. We protect your personal privacy and do not collect any more information yet necessary to process your order. We will never sell or disclose your information to any third party without legal basis. Astrid Wilson is responsible for the processing of personal data that you have provided to us as a customer. Your personal data is processed by us to be able to handle your order as well as the occasions when you have wanted newsletters or promotional offers – to be able to adapt the marketing to your individual needs. Below is a summary of how we, in accordance with the Data Protection Regulation (GDPR), store and process your data.

10.1 What is a personal information? A personal data is all information that can be directly or indirectly attributed to a natural person.

10.2 What information do we store? In order to handle your order and answer questions related to your order (customer service) we store your first and last name, address, telephone number, e-mail address, IP address and purchase history. Your information is stored as long as we have a legal basis to process your information, for example to fulfill the agreement between us or to comply with a legal obligation under, for example, the Accounting Act.

10.3 Legal basis In connection with a purchase, your personal data is processed to fulfill the agreement with you. Marketing, promotions and similar mailings are done with your consent.

10.4 What information is shared and for what purpose? 10.4.1 Payment provider When making purchases, information is shared with our payment provider. What is stored are first name, last name, address, e-mail address and telephone number. If you choose to pay by invoice, the social security number is also saved with the payment provider. The information is stored in order to carry out the purchase and to protect the parties against fraud. The payment providers (payment services) that we use are: Klarna Checkout (invoice, part payment, direct payment, card payment).

10.4.2 Shipping Company In order to be able to deliver your orders and complete our agreement, we must share specific information with the shipping company. What is shared with the shipping company is first name, last name and address information for delivery. E-mail address and / or mobile number may also be shared with the shipping company for notification. The shipping company we work with is Postnord.

10.5 The right of access You have the right to obtain extracts from all information available about you with us. Extracts are delivered electronically in a readable format.

10.6 Right to Correction You have the right to ask us to update incorrect information or to supplement information that is defective.

10.7 The right to be forgotten You can at any time request that the information pertaining to you be deleted. There are few exceptions to the right to erase, such as whether it must be retained in order for us to fulfill a legal obligation (for example, under the Accounting Act).

10.8 Responsible for data protection Astrid Wilson is responsible for storing and processing personal data in the web shop and ensures that the rules are followed.

10.9 How we protect your personal data We use industry standards such as SSL / TLS and one-way hash algorithms to store, process and communicate sensitive information such as personal data and passwords in a secure way.

11. Ändringar till de Allmänna Villkoren / Amendments to the General Terms and Conditions

Vi förbehåller oss rätten att när som helst företa ändringar i villkoren. Ändringar av villkoren kommer att publiceras online på webbplatsen. De ändrade villkoren anses för accepterade i samband med order eller besök på webbplatsen.

/

We reserve the right to make changes to the Terms at any time. Changes to the Terms will be posted online on the Website. The changed terms are considered accepted in connection with orders or visits to the website.

12. Tvist och lagval / Dispute and choice of law

I tillfälle av att tvist inte kan lösas i samförstånd med företagets kundtjänst och kunden, kan du som kund vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden, se arn.se. För boende i ett annat EU-land än Sverige kan man lämna klagomål online via EU-kommissionens plattform för medling i tvister, se http://ec.europa.eu/consumers/odr

Vid eventuell tvist följer vi beslut från ARN eller motsvarande tvistlösningsorgan.

Tvist gällande tolkningen eller tillämpningen av dessa allmänna villkor ska tolkas i enlighet med svensk rätt och lag.

/

In the event that a dispute cannot be resolved in agreement with the company’s customer service and the customer, you as a customer can turn to the General Public Complaints Board, see arn.se. For residents in an EU country other than Sweden, complaints can be submitted online via the European Commission’s dispute settlement platform, see http://ec.europa.eu/consumers/odr In the event of any dispute, we will follow decisions from ARN or the corresponding dispute resolution body. Disputes concerning the interpretation or application of these general terms and conditions shall be interpreted in accordance with Swedish law and law.

Image with text

Illustartor, print and textile designer from Boras living in Stockholm.

Represented by Wei Production & Agency 
For request or commissions
please email Hanna Lagerberg
hanna@weiwei.com